Svetsade plattvärmeväxlare

Svetsade plattvärmeväxlare

GreenBoxTM är en helsvetsad värmeväxlare som består av fyrkantiga korrugerade plattor som svetsats ihop och som utgör värmeväxlarens hjärta. Det finns ingen packning mellan plattorna, utan tätningen sker genom en svetsning. Endast de avtagbara sidopanelerna har packningar för yttre tätning.

Värmeväxlarens plattpaket är tillgängligt för inspektion eller rengöring genom att helt enkelt ta bort de fyra sidopanelerna.

Den patenterade konstruktionen med mjuka hörn i GreenBox:s hjärta/plattpaket gör denna värmeväxlare till den mest robusta i sin kategori. På grund av sin mekaniska tillförlitlighet är den den idealiska lösningen för drift i tuffa processer med höga tryck och temperaturer.

Nexsons svetsade plattvärmeväxlare är ett koncentrat av termisk effektivitet för värmeåtervinning, kondensorer, reboilers eller förångare och kan användas i applikationer med media som har viss smutsighet.

Det höga turbulenta flödet som orsakas av de korrugerade plattorna i GreenBox gör den cirka fem gånger mer termiskt effektiv än en traditionell skal- och tubvärmeväxlare. Det gör det också möjligt att närma sig 2 °C i temperaturskillnad mellan medierna på kall och varm sida av värmeväxlaren..

En bättre värmeöverföringskoefficient innebär också att Greenbox blir kompaktare, vilket också kan minska kostnaderna för installation, drift och underhåll avsevärt.

GreenBox fungerar med enkel eller flera pass enligt designkraven,

 

Fördelar:

ROBUST OCH PATENTERAD

Robusthet och tillförlitlighet för den svetsade plattvärmeväxlaren är den viktigaste punkten. Nexson har patenterat sin egen svetsade plattvärmeväxlare, kallad GreenBox ™. Med beprövade tryck- och temperaturcykeltester ligger denna typ av värmeväxlare ett steg före konkurrenterna när det gäller robusthet.

2 HALVSMUTSIGA MEDIA

Den här svetsade plattvärmeväxlaren är utformad för att hantera en eller två halvsmutsiga media samtidigt. Hanteringen av påväxt sker tack vare korrugerade plattor som ger hög turbulens och höga värden för skjuvspänning på värmeväxlarytan.

LÄTT ATT RENGÖRA

Tack vare demonterbara paneler är den svetsade värmeväxlaren lätt att rengöra med en högtryckstvätt.

UTBYTBART PLATTPAKET

Tack vare den modulära konstruktionen är det möjligt att ta bort värmeöverföringsområdet från panelerna och ersätta det med andra paneler, samtidigt som man behåller de befintliga panelerna.

Om råvarubehovet ändras på grund av processutveckling är det möjligt att använda denna värmeväxlarteknik på lång sikt.

Liten temperaturskillnad mellan medierna

Tack vare de korrugerade plattorna, i kombination med ett högt K-värde, kan du nå en mycket lite temperaturskillnad, ned mot ca 2 grader, mellan medierna på varm och kall sida.

FLÖDE MED HÖG VOLYM OCH BEGRÄNSADE TRYCKFALL.

Den svetsade plattvärmeväxlaren Green Box är en värmeväxlare med flera flödeskanaler som tillåter olika arrangemang av bafflar beroende på vilken belastning och tryckfallsbegränsning som krävs.

FULLSTÄNDIG INSPEKTION AV VÄRMEÖVERFÖRINGSYTAN.

Genom att ta bort de fyra panelerna får du tillgång till hela värmeöverföringsytan för inspektion under den periodiska stop av anläggningen.

Materialval och konstruktionsgränser

GreenBox-svetsade värmeväxlare kan tillverkas i alla material som kan formas och svetsas, t.ex. 304 / 304L, 316 / 316L, 904L, 254 SMO, C276, C22, C2000, titan...

Nexson GreenBox används för ett konstruktionstryck från fullt vakuum till 50 barg och från -50°C konstruktionstemperatur till 450°C.

Tillämpningar för Vätskeapplikationer - Traditionell användning

Svetsade plattvärmeväxlare för vätska-vätska applikationer används i de flesta industrier: - massa och papper, raffinaderier; - petrokemi; - olja och gas; - livsmedelsindustrier; - gruvdrift; - stål- och metalltillverkning, etc. i applikationer för:

  • Värmeåtervinning
  • Uppvärmning
  • Kylning

Bi-fasiska tillämpningar

Kondensation med underkylning

Efter kondensationsfasen kan man med hjälp av bafflar anordna en värmeyta där man vill att kondensatet ska underkylas innan det lämnar enheten.

Indunstning / återkokning

Den svetsade plattvärmeväxlaren, GreenBox, är en värmeväxlare som fungerar väl för termosifon reboiler/förångare. Flödet till återkokaren/avdunstaren passerar bara värmeväxlaryten en gång, enkelpassering, i processläge.

Traditionell användning

Svetsade plattvärmeväxlare för bifasiska tillämpningar används i de flesta industrier: - massa och papper, raffinaderier; - petrokemi; - olja och gas; - livsmedelsindustrier; - gruvdrift; - stål- och metalltillverkning, etc. i tillämpningar som:

  • Vakuumkondensor
  • Overhead-kondensor
  • Återflödeskylare
  • Gasreningsprocesser med värmeåtervinning
  • Ångvärmare
  • Termosifon återkokare

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta att använda denna webbplats godkänner du vår användning av cookies. 

Rulla till toppen