Industriella vakuumpumpar

Industriella vakuumpumpar är en fundamental del av många industriella processer och används för att skapa och upprätthålla vakuum i olika tillämpningar. Dessa pumpar spelar en avgörande roll inom en rad olika branscher, t.ex. petrokemi, kemisk industri, läkemedel, pappers & massaindustri, livsmedelsförädling och avloppsvattenrening m.m. De kan användas för processer som omfattar filtrering, avdunstning, destillering, absorption, blandning, frystorkning, torkning, avgasning, etc.

Vad är en industriell vakuumpump?

En industriell vakuumpump är en enhet som används för att avlägsna gaser från en behållare, reaktor eller slutet system för att skapa ett vakuum. Den fungerar genom att suga in gaserna och avleda dem från det önskade området, vilket resulterar i ett minskat tryck inuti systemet.

Det finns olika typer av vakuumpumpar och vilken som fungerar bäst för varje enskild process eller applikation beror på den enskilda processens betingelser, tryck, behov av vakuum i processen, temperatur, korrosion och erosionsbeständighet, rena eller smutsiga gasflöden, kostnad för drivmedier etc..

Mekaniska vakuumpumpar / Vätskeringvakuumpumpar

Vätskeringvakuumpumpar är mekaniska industriella vakuumpumpar som använder elektricitet för att skapa vakuum. De har låga driftskostnader tack vare elmotorn och den mekaniska kompressionen. De finns i många processtekniska tillämpningar. Utöver standardsortimentet kan Koerting på begäran erbjuda en mängd olika kundanpassade lösningar.

Fördelar

Fördelarna med att använda Koertings vätskeringvakuumpumpar:

  • Kundanpassad design av hybridsystem med jet ejektorer, kondensorer och vätskeringvakuumpumpar.
  • konstruktioner anpassade till den aktuella processen
  • oljefri kompression (ingen förorening av produkten)
  • Förmåga att motstå de flesta vätskor, ångor och fasta ämnen (med liten kornstorlek).
  • ATEX-kompatibel konstruktion är möjlig
  • Som oberoende systemleverantör kan Koerting välja mellan olika komponenter från olika tillverkare.

Jetpumpar

Jetpumpar, jetvakuumpumpar eller ejektorer är sofistikerade empiriska tekniska lösningar, industriella vakuumpumpar, som använder gas eller oftast ånga som drivmedium istället för elektricitet. Detta sker genom att man utnyttjar Venturi-principen, dvs. att trycket i ett medium minskar när dess hastighet ökar när det passerar genom ett mindre tvärsnitt, för att skapa ett effektivt vakuum och hantera processgaser i olika industriella tillämpningar.

JetVakuumSystem

Vid behov av djupare vakuum behövs en kombination av apparater i serie. Ofta används seriekopplade jetpumpar / ejektorer i kombination med kondensorer för att designa dessa Vakuumsystem för bäst möjliga energieffektivitet och process säkerhet.

Fördelar med JetPumpar och JetVakuumSystem

Kostnadseffektivitet och lågt underhåll: Med låga initialkostnader och minimalt underhåll är våra jetpumpar en ekonomiskt fördelaktig lösning jämfört med andra tekniker för vakuumpumpning.

Flexibilitet och anpassningsförmåga: Oavsett om det gäller extraktion, evakuering eller allmän vakuumservice kan våra jetpumpar skräddarsys för att uppfylla specifika behov och krav inom olika branscher och sektorer. De kan hantera stora gasvolymer i relativt små konstruktioner.

Enkel konstruktion och tillförlitlig drift: Med sin enkla och strömlinjeformade design, utan rörliga delar som kan slitas ut eller gå sönder, erbjuder våra ejektorer tillförlitlig drift och minimalt underhåll samt låga underhållskostnader.

Hög driftsäkerhet: Jetejektorer kan fungera mycket bra och skapa högeffektiva vakuumförhållanden även under mycket svåra driftsförhållanden.

Stort urval av konstruktionsmaterial: Jetejektorer kan tillverkas av praktiskt taget vilket material som helst och därför kan ett specifikt korrosions- eller erosionsbeständigt material väljas.

Vacuumpump från Erivac

Hybrid-vakuumsystem

Ibland kan den bästa, mest energieffektiva lösningen med den lägsta driftskostnaden vara en kombination av mekaniska vakuumpumpar, vätskeringvakuumpumpar och jetpumpar/jetvakuumsystem.

Teknisk expertis och skräddarsydda designalternativ

Koertings vakuumpumpar är konstruerade för att uppfylla specifika krav, med sugtryck ner till 0,05 mBar absolut och sugflöden ner till 0,5 kg/h. Med Erivacs och Koertings kombinerade tekniska expertis och skräddarsydda designalternativ garanteras hög tillgänglighet, tillförlitlig drift, minimalt underhåll och den lägsta energiförbrukningen på marknaden.

Effektivitet och låg energiförbrukning

Med fokus på låg ång- och energiförbrukning erbjuder Koertings vakuumpumpar kostnadseffektiva lösningar för industriella processer. Deras system är utformade för att maximera effektiviteten och minska driftskostnaderna över tid.

Flerstegs Jet-vakuumpumpar för optimal prestanda

Koertings flerstegs ångstrålevakuumpumpar är konstruerade för robust och underhållsfri drift. Dessa vakuumpumpar erbjuder nästan obegränsade användningsmöjligheter och hög tillförlitlighet, vilket gör dem till ett populärt val i branschen.

Kontrollerbara system för anpassad drift

Med möjligheten att utrusta sina vakuumpumpar med styrenheter kan Koerting skräddarsy systemet för att anpassa det till varierande driftsförhållanden. Detta innebär minskad energiförbrukning och optimal prestanda i alla situationer.

Miljöskydd och hållbarhet integrerat i designen

Koertings vakuumpumpar är inte bara effektiva utan också miljövänliga. Genom att erbjuda integrerade lösningar för miljöskydd och hållbarhet ligger de i framkant när det gäller att uppfylla branschens höga krav på effektivitet och miljövänlighet.

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta att använda denna webbplats godkänner du vår användning av cookies. 

Rulla till toppen