Jet- och venturiskrubbers

Jet- och Venturi-skrubber för rening av rökgas

Som ett resultat av lagstiftarens ökande miljöbestämmelser tvingas anläggningsoperatörer att rena frånluften från sina processer. Körting jet och venturi skrubbrar uppfyller de ständigt ökande kraven på gasrening i hela världen. I årtionden har de framgångsrikt använts för kylning, fysikalisk och kemisk absorption och avdamning. Tack vare Körtings teknik är det möjligt att uppfylla utsläppskraven.

Körting Jet Scrubber

Jetskrubber används för: Kylning - absorption - avgasning - transport. Den självsugande jetskrubbern är utmärkt för att avlägsna damm med partiklar som är större än 3 μm.

Applikationer

Den självsugande jetskrubbern är utmärkt för:

 • transport av gas utan mekaniska ventilatorer
 • Direkt kylning med gas (avkylning).
 • fysisk och kemisk absorption av skadliga ämnen (SO2, Cl2, HCI, NH3, HF, H2S osv.)
 • avlägsnar damm med partiklar som är större än 3 μm
 • återvinning av ämnen från gaser

Körting Venturi-skrubber

Venturiskrubber används främst för: Avduschning

Venturi-skrubben är idealisk för att avlägsna damm med partikelstorlekar som är mindre än 3 μm.

Applikationer

Våt drift gör det möjligt att avskilja damm i följande fall:

 • När dammet har kritiska egenskaper, t.ex. är hygroskopiskt, sväller eller är klibbigt, vilket utesluter torravskiljning i slangfilter.
 • Efter torkningssystem.
 • för ångsystem med varmt kondensat som skrubbermedia.
 • Efter eldningsprocesser (t.ex. för sot) där den heta rökgasen samtidigt kyls.
 • När smutsiga gaser skapas i system för fyllning, blandning eller omrörning.

Mer om Venturi-skrubbrar

Jetskrubber

Jetskrubber används för följande grundläggande processer:

Kylning - Absorption - Avrostning - Transport

Gasen kommer in i jetskrubbern från sidan. Drivvätskan fungerar som ett skrubbermedium och likström sprutar in den i gasen och i skrubbern. Gasen accelereras på grund av impulsutbytet med drivvätskan. Detta resulterar i ett transportflöde som möjliggör en ökning av gastrycket. Beroende på anläggningens utformning innebär denna tryckökning att anläggningens interna flödesmotstånd och motståndet i angränsande rör kan övervinnas. Därför ersätter jetskrubbern i många fall en mekanisk ventilator.

Nivån på kraftöverföringen visar sig i en jetskrubbers tryckökning. Eftersom skrubbermediet sprutas genom munstycken fylls skrubberns cylindriska sektion med en full kon och når den stora fasgränsyta mellan gas och vätska som krävs för den grundläggande verksamheten.

Fördelar med Körting jetskrubber

 • enkla konstruktioner
 • lite underhåll krävs
 • Hög tillförlitlighet och tillgänglighet.
 • ingen brandrisk i skrubben
 • En kombination av gasledning med avgasning och absorption.

En typisk Körting-anläggning för jetskrubbning består av:

 • jetskrubber
 • Separationsbehållare.
 • virvelns droppseparator (DTA).

Alla dessa komponenter spelar en roll i processen som helhet. Jetskrubbern transporterar, absorberar, avlägsnar och kyler gasen med hjälp av skrubbermediet. Den renade gasen och den flytande fasen separeras från varandra i separationstanken. Samtidigt fungerar tanken som en buffert innan tvättvätskan fördelas. Den nedströms belägna virvelns droppseparatorn används för att separera de fina droppar som fastnar i gasflödet. Beroende på de tekniska kraven kan ytterligare komponenter läggas till. Miljöbestämmelserna följs och ämnen kan återvinnas från gaser med hjälp av jetskrubber i ett eller flera steg, även i kombination med packade torn.

 

Storlekar

Körting-anläggningarna för jetskrubbning levereras enligt följande:

 • som standardversioner av DN 80 till DN 1000 för gasflöden från 60 till 26000 m³/h, även i kombination med packade torn.
 • Skräddarsydda lösningar för gasflöden från 60 till 100000 m³/h, i en- eller flerstegsutförande.

Beroende på tillämpningen kan kombinationer användas för att uppfylla särskilda villkor och krav. Lösningar med goda resultat finns också tillgängliga för specialfall, t.ex. gasflöden på upp till 300000 m³/h eller gastemperaturer på över 1000 °C.

Material

 • kolstål, rostfritt stål
 • stål med beläggningar: gummi, PVDF, PTFE, Halar etc.
 • plast: GFK, PP, PVC, PVDF förstärkt och oförstärkt.
 • Särskilda material.

System för behandling av ventilationsgas (VGTS)

Systemet för behandling av rökgas är en komplett enhet som omfattar jetskrubber, separeringstank, packat torn och virvelavskiljare för droppar och är helt monterad i en stålkonstruktion. Syftet med det visade systemet är att avlägsna saltsyra, klor och svaveldioxider från ett varmt processflöde. Anläggningen är konstruerad för gasinloppstemperaturer på 530 °C. Genom att använda kaustiksoda (10% NaOH) och natriumvätesulfit (20% NaHSO3) som tvättvätskor kan alla absorberade komponenter avlägsnas från rökgasen. I enlighet med lagstadgade krav (den tyska TA Luft-förordningen) tvättas gasutsläppen och kan släppas ut i atmosfären.

Jet skrubber 2

Venturiskrubber

Venturiskrubber används främst för:

Dedusting

Gasen kommer in i skrubbern från sidan eller uppifrån. I samma strömningsriktning som gasen sprutas vätskan in i skrubbern genom ett enda munstycke eller en rad jämnt fördelade munstycken i toppen. Det kombinerade flödet accelereras sedan kraftigt eftersom det leds genom den stadigt smalare Venturi-halsen. Till skillnad från vätskedropparna når gasen och stoftpartiklarna snabbt hastigheter på upp till 150 m/s. Mycket höga relativhastigheter mellan gasen och vätskan uppstår.

De resulterande skjuvkrafterna bryter upp de flytande dropparna i små droppar. Samtidigt kan dammpartiklarna på grund av sin tröghet inte längre följa gasflödet. De slungas mot dropparna och separeras som ett resultat av detta. Den energi som måste överföras för att skapa relativa hastigheter visar sig i Venturi-skrubberns tryckförbrukning. Detta kompenseras av en mekanisk blåsmaskin.

Venturi-skrubben som inte aktivt transporterar dammet är idealisk för att avlägsna damm med partikelstorlekar som är mindre än 3 μm.

Fördelar med Körtings Venturi-skrubber

 • Deras konstruktioner är enkla och kompakta.
 • lite underhåll krävs
 • De erbjuder höga nivåer av tillförlitlighet och tillgänglighet.
 • Det finns ingen brandrisk i skrubbern.
 • Investeringskostnaderna är låga.
 •  

En typisk Körting Venturi-skrubbningsanläggning består av:

 • Venturiskrubber
 • Separationsbehållare.
 • virvelns droppseparator (DTA).

Venturi-skrubbern separerar gas- och dammpartiklar. Syftet med separationen

tanken är att separera den renade gasen från den flytande fasen och att fungera som en buffert innan den

sköljvätskan fördelas.

Den nedströms liggande virvelns droppseparatorn används för att separera de fina dropparna som fastnar i

gasflödet. Beroende på de tekniska kraven kan ytterligare komponenter användas.

också läggas till.

 

Storlekar

Körtings Venturi-skrubber levereras endast som skräddarsydda lösningar för gasflöden på 1000 till 125000 m³/h, i en- eller flerstegsutförande.

Material

 • kolstål, rostfritt stål
 • stål med beläggningar av gummi, Halar etc.
 • plast: GFK, PP, PVC, PVDF förstärkt och oförstärkt.
 • Särskilda material.

Effekten av motorvägar

Venturiskrubberns avskiljningseffektivitet mäts med hjälp av tryckförbrukningen av

gasen. Detta är proportionellt mot den relativa hastigheten. Ju högre relativ hastighet och därmed

Ju högre tryckförbrukningen är, desto mindre är storleken på de dammpartiklar som kan separeras.

Denna process kan jämföras med flugor som fastnar på en bilruta på motorvägen.

Ju högre hastighet fordonet har, desto mindre blir de flugor som fastnar på

vindruta. Det är därför som denna process kallas för motorvägseffekten.

 

Dedustering och fraktionella separationsgrader

Dedusting beror på:

 • Partiklarnas diameter och densitet.
 • Dropparnas antal och diameter.
 • den relativa hastigheten mellan dropparna och partiklarna.

Ju större dammets densitet, partiklarnas diameter, dropparnas relativa hastighet och ju större antalet små droppar är, desto bättre blir separationen. För en känd fördelning av partikelstorlekar och en önskad grad av separation kan den energi som krävs (av fläkten) lätt fastställas. För en okänd fördelning av partikelstorlekar är detta dock inte möjligt. I detta fall krävs ytterligare analyser på plats för att få en klarare uppfattning om partikelstorleksfördelningen.

Venturi skrubber motorvägseffekt

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta att använda denna webbplats godkänner du vår användning av cookies. 

Rulla till toppen