Generering av biogas

Erivac tillhandahåller utrustning för BioGas Generation

Över hela världen söker regeringar och industrin efter sätt att bli mer hållbara och minska vårt koldioxidavtryck för att uppnå målen mot den globala uppvärmningen. Det pågår ett paradigmskifte i en process där fossila bränslen, såsom naturgas, fasas ut till förmån för biobränslen. Det finns en enorm potential i behandlingen av organiskt avfall, t.ex: - industriellt och kommunalt avloppsvatten med hög organisk belastning - stallgödsel - slam från avloppsrening - hushållsavfall etc., i en anaerob process för att producera biogas. Denna biogas kan och kommer att ersätta naturgas för industriella ändamål, biobränsle för förbränningsmotorer och, som på många ställen i Europa t.ex., för uppvärmning och matlagning i hushållen.  

Generering av biogas 

Biogas produceras genom en anaerob rötningsprocess som normalt har en termisk styrning för maximal effektivitet, vilket innebär att uppvärmning och kylning av slam är nödvändigt. Rötat slam behöver ofta hygieniseras/steriliseras. Den resulterande biogasen behöver också behandlas innan den kan bli kommersiellt tillgänglig för att reducera föroreningar som vätesulfid.

För dessa processer, kan följande processutrustning vara användbar

Ejektorer och Vakuumsystem

 – Ångstrålevärmare för hygienisering/sterilisering

 – Jet- och venturiskrubber

 – Eduktorer för tankblandning och Jetluftare för rening av avloppsvatten

Värmeväxlare

 – Spiralvärmeväxlare För tillämpningar med vätska/vätska med smutsiga eller högviskösa medier eller produktslam med hög andel fast partiklar för värmåtervinning, uppvärmning/nedkylning, 

 – Svetsade plattvärmeväxlareför applikationer med mindre smutsig eller semi-smutsiga media.

 – Packingsförsedda Plattvärmeväxlare

 – Korrugerade rör i rörvärmeväxlare – För tillämpningar med vätske/vätske applikationer med smutsiga eller högviskösa medier för värmeåtervinning , uppvärmning/nedkylning,

Filter

– Självrengörande Automatiska Filter för skydd av värmeväxlare och munstycken och därmed minskat behov av underhåll och ökad anläggningstillgänglighet, filtrering av råvatten och kylvatten kretsar. Om Havs eller Bräckt Vatten används, fungerar dessa som effektiva musslor och mussellarversblockerare.

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta att använda denna webbplats godkänner du vår användning av cookies. 

Rulla till toppen