Gruv- och stålindustrier

Erivac tillhandahåller utrustning för gruv- och stålindustrin

I och med den pågående energiomställningen från traditionell fossilbaserad energi och bränsle till elektrifiering av processer och fordon kommer gruvindustrin att påverkas eftersom det kommer att behövas mer mineraler för batterier osv. Den globala uppvärmningen och nya mer hållbara processer för gruvdrift och uppgradering av mineraler håller på att utvecklas för att minska koldioxidavtrycket. Även inom stålindustrin undersöks nya processer för att eliminera den kolintensiva koksugnsgasen och reducera järn med hjälp av en direktreducerande järnprocess med vätgas som reduktionsmedel.

Den traditionella produktionsprocessen med koksugnsgas kommer troligen att fortsätta att användas i många år framöver i de flesta delar av världen. Dessa anläggningar behöver uppgraderas för att bli mer energieffektiva och minska utsläppen, och de har enorma möjligheter för avskiljning av och återanvändning av koldioxid.

Gruv- och stålindustrier

Uppgraderingsprocesser för gruvmaterial omfattar ofta enhetsoperationer som t.ex: - Värmeöverföring och energiåtervinning (uppvärmning, kylning, värmeväxling); - Lakning etc. för slam, vätskor med hög halt av fasta ämnen (mineraler), samt ofta gasrening.

Stålindustrin har många processteg, var och en med sina egna behov av enhetsoperationer: - Flera processer ger upphov till avgaser med föroreningar som behöver gasrening. - Produktion och behandling av koksugnsgas kräver flera steg med värmeöverföring (uppvärmning, kylning, värmeväxling) för smutsiga föroreningar. - Stora mängder kylvatten används som kräver lämplig filtrering och ibland eliminering av musslor och mussellarver. 

Ejektorer och Vakuumsystem

 – Ångstrålevärmare eller Smygkokare

 – Ångstråle-Vakuumsystem och Vätskeringvakuumpumpar för avgasning av stål

 – Jet- och venturiskrubber för gasrening

 – Eduktorer för tankblandning av t.ex. kylbassänger

 Värmeväxlare 

 – Spiralvärmeväxlare för vätske/vätske applikationer med smutsiga eller högviskösa medier eller produktslam med högt innehåll av fasta partiklar för värmeåtervinning, uppvärmning/nedkylning eller i tvåfastillämpningar som kondensering eller avdunstning, ångvärmare, återkokare etc.

 – Svetsade plattvärmeväxlareför applikationer med mindre smutsig eller semi-smutsiga media.

 – Packingsförsedda Plattvärmeväxlare

 Filter

 – Självrengörande Automatiska Filter för skydd av värmeväxlare och munstycken och därmed minskat behov av underhåll och ökad anläggningstillgänglighet, filtrering av råvatten och kylvatten kretsar. Om Havs eller Bräckt Vatten används, fungerar dessa som effektiva musslor och mussellarversblockerare.

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta att använda denna webbplats godkänner du vår användning av cookies. 

Rulla till toppen