Självrengörande Automatiska Filter

Automatiska filter - Självrengörande filter - Jet-filter

Rörmonterade filter utan rörliga inre delar. Den patenterade konstruktionen gör det möjligt att använda nästan alla konstruktionsmaterial, flöden och monteringslägen.

 • Hög backspolningshastighet (upp till 10 m/s).
 • Valfritt monteringsläge (horisontellt/vertikalt).
 • Enkel installation (inline-konstruktion)
 • Lågt slitage (inga rörliga delar i filtret).
 • Låg förlust av backspolningsvatten.
 • Ingen ökning av differensialtrycket under filtreringen.
 • Brett utbud av konstruktionsmaterial.

Filterautomater

Filterautomater kännetecknas av en extremt robust design och en utmärkt återspolningsprestanda. Hela filterområdet rengörs av en roterande filtertrumma.

 • Rörmonterad Inline-konstruktion.
 • Krossning av grova partiklar.
 • Minimal vattenförlust vid backspolning.
 • Insats av slitsade silar och tråddukssilar.
 • Hög hastighet vid backspolning (upp till 10 m/s, 33 fps).
 • 100 % rengöring av hela filterytan.
 • Konstant filtrering över hela filterytan.
 • Robust konstruktion.
 • Lätt att underhålla genom inspektionshålet.

Plattfilter

Kraftfull grovfiltrering. Massivt rörmonterat inlinefilter med diagonalt placerad siktplatta. Manuell eller automatisk backspolning är valfritt.

 • Reservoar för separerade smutspartiklar.
 • Snabb demontering av filterelementet.
 • Enkel installation (inline-konstruktion)
 • Lågt slitage (inga rörliga delar i filtret).
 • Installation på pumpens sugsida möjlig.
 • Brett utbud av konstruktionsmaterial.
 • Manuell eller automatisk rengöring möjlig.

Om DANGO & DIENENTHAL Filtertechnik GmbH:

Välkommen till "Filtreringens värld" av DANGO & DIENENTHAL.
Det är här som dina filterproblem löses effektivt och ekonomiskt.

Sofistikerade filterlösningar "Made in Germany"

365 dagar om året, 7 dagar i veckan och 24 timmar om dygnet - det är arbetstiderna för våra helautomatiska backspolningsfilter. De hör till kärnprodukterna i "World of Filtration" och filtrerar flodvatten samt kyl- och processvatten och andra flytande medier dygnet runt. Precis som alla våra filter har de sitt ursprung i Siegen och separerar tillförlitligt oönskade fasta ämnen från vätskor hos kunder över hela världen.

Vårt leveransprogram omfattar även enkelfilter, kopplingsbara duplexfilter, säckfilter, utrustning för avvattning av slam och separatorer (hydrocykloner).

Mer än 75 års erfarenhet

På 1950-talet försökte stålindustrin hitta innovativa filterlösningar för de stora vattenkretsar som är typiska för metallindustrin. Detta var födelsetimmen för avdelningen för filterteknik inom företagsgruppen DANGO & DIENENTHAL, som snabbt blev ett självständigt dotterbolag.

Ett av huvudfokusområdena var ursprungligen kylvattenfiltrering inom metallurgin. Kundernas efterfrågan växte snabbt och andra industrisektorer lades till. Kraven på filtren ökade stadigt med tiden och med dem även det unga företaget. Tack vare en stor innovationsanda och välutbildade, engagerade ingenjörer utvecklades en bred produktportfölj av högsta variation och kvalitet.

Då som nu är de ständigt ökande kraven från våra kunder den drivande kraften bakom vår iver för innovation!

Stor familj - stor expertis

DANGO & DIENENTHAL Filtertechnik GmbH är en del av den ägarledda koncernen DANGO & DIENENTHAL med över 700 anställda över hela världen. År 1865 grundade namngivarna August Dango och Louis Dienenthal ett gjuteri för icke-järnhaltiga metaller som var specialiserat på att bygga maskiner för den metallurgiska industrin, och det som började för mer än 150 år sedan har utvecklats till en företagsgrupp med dotterbolag över hela världen.

Den välbekanta känslan av samhörighet återspeglas inte bara i företagsstrukturen utan också i de personer som arbetar på DANGO & DIENENTHAL, varav en del redan arbetar för oss i fjärde generationen. Alla har ett gemensamt mål, nämligen att övertyga våra kunder med ett fast engagemang i form av kvalitet, kompetens, uppfinningsrikedom och vänlighet.

Kvalitet och service

Självklart konstruerar och tillverkar vi enligt internationellt gällande standarder, t.ex. DIN-EN, AD2000, PED och ASME, samt på grundval av nödvändiga certifieringar, t.ex. ISO 9001: 2015 och EAC. Alla våra produkter tillverkas i våra specialiserade monteringsverkstäder under ledning av kvalificerade ingenjörer. Vi upprätthåller långsiktiga kundpartnerskap oavsett var våra filter används - allt från stål- och pappersindustrin till avloppsreningsverk, dricksvatten- och flodvattenrening till jordbruks- och byggnadsteknik.

Filtrens högkvalitativa material och robusta konstruktion garanterar problemfri drift och tillförlitlig filtrering. Dina anläggningskomponenter skyddas på bästa möjliga sätt, produktionsförluster undviks och underhållskostnaderna minskas avsevärt.

Som en erfaren och beprövad partner erbjuder vi våra kunder en omfattande eftermarknadsservice utöver driftsättning, underhåll och service av filtren.

Fakta och siffror

Våra filter och separatorer är lämpliga för

 • flödeshastigheter: 1 m³/h - 25 000 m³/h
 • arbetstryck: 0,5 bar - 64 bar
 • Filterfinhet: 1 µm - 10 mm.

och har visat sig vara mycket tillförlitliga på grund av

 • effektiv och garanterad filtrering
 • smidig drift
 • Minimering av underhålls- och driftskostnader.

Beskriv ditt filtreringsproblem så kan våra processingenjörer erbjuda dig en optimal lösning baserad på många års erfarenhet!

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta att använda denna webbplats godkänner du vår användning av cookies. 

Rulla till toppen