Kemisk industri

Erivac tillhandahåller utrustning för kemiska industrier

En enorm mängd kemikalier av olika slag tillverkas för industriellt bruk och för konsumentvaror som kräver ett stort antal olika enhetsoperationer. Några av de vanligaste kemikalierna som tillverkas i världen är svavelsyra, fosforsyra, natriumhydroxid, klor, klorsyra, ammoniak, peroxid, formol och myrsyra, färg och pigment som t.ex. titandioxid osv.

Kemisk industri

Beroende på kemikalien och den valda tillverkningsvägen används oftast följande enhetsoperationer: - generering av vakuum, - gasrening, - värmeöverföring, - avdunstning, - kondensering och/eller - filtrering.

Ejektorer och Vakuumsystem

 – Vakuum Ejektorer och Termokompressorer

 – Ångstråle-Vakuumsystem och Vätskeringvakuumpumpar 

 – Jet- och venturiskrubber för gasrening

 – Eduktorer för tankblandning och Jetluftare för rening av avloppsvatten eller processoxidation.

 Värmeväxlare 

 – Spiralvärmeväxlare för vätske/vätske applikationer med smutsig eller högviskösa medier för värmeåtervinning, uppvärmning / nedkylning, eller i två-fas applikationer som kondenserande eller avdunstnings-operationer, ångvärmare, återkokare, etc.

 – Svetsade plattvärmeväxlareför applikationer med mindre smutsig eller semi-smutsiga media.

 – Packingsförsedda Plattvärmeväxlare

  – Korrugerade rör Värmeväxlare

Filter

 – Självrengörande Automatiska Filter för skydd av värmeväxlare och munstycken och därmed minskat behov av underhåll och ökad anläggningstillgänglighet, filtrering av råvatten och kylvatten kretsar. Om Havs eller Bräckt Vatten används, fungerar dessa som effektiva musslor och mussellarversblockerare.

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta att använda denna webbplats godkänner du vår användning av cookies. 

Rulla till toppen