Petroleumraffinaderier

Erivac tillhandahåller utrustning för oljeraffinaderier

I oljeraffinaderier omvandlas och raffineras petroleum till användbara produkter som bensin, dieselbränsle, bitumen och asfaltbas, eldningsoljor, fotogen, kondenserad petroleumgas och petroleumnafta.

Eftersom oljeraffinering är av fossilt ursprung finns det möjligheter till koldioxidavskiljning och blandning med fossilfria bränslen, biobränslen, samt forskning om nya processvägar för fossilfria råvaror, t.ex. nya biooljeprodukter och utnyttjande av koldioxidavskiljning.

Petroleumraffinaderier

Raffinering av olja kräver flera processteg, t.ex: - Avsaltning, - atmosfärisk och vakuumdestillation, - katalytisk krackning, - reformering, - blandning osv. Dessa processer kräver ofta att vakuum skapas, gasrening, - värmeöverföring, - avdunstning, - kondensering och/eller - filtrering. 

Ejektorer och Vakuumsystem

 – Vakuumejektorer. Ångstrålevärmare och termokompressorer.

 – Ångstråle-Vakuumsystem och Vätskeringvakuumpumpar 

 – Jet- och venturiskrubber för gasrening

 – Ångståle-kylare

 – Eduktorer för tankblandning och Jetluftare för rening av avloppsvatten eller processoxidation.

Värmeväxlare 

 – Spiralvärmeväxlare för vätske/vätske applikationer med smutsiga eller högviskösa medier eller produktslam med högt innehåll av fasta partiklar för värmeåtervinning, uppvärmning/nedkylning eller i tvåfastillämpningar som kondensering eller avdunstning, ångvärmare, återkokare etc.

 – Svetsade plattvärmeväxlareför applikationer med mindre smutsig eller semi-smutsiga media.

 – Packingsförsedda Plattvärmeväxlare

Filter

 – Självrengörande Automatiska Filter för skydd av värmeväxlare och munstycken och därmed minskat behov av underhåll och ökad anläggningstillgänglighet, filtrering av råvatten och kylvatten kretsar. Om Havs eller Bräckt Vatten används, fungerar dessa som effektiva musslor och mussellarversblockerare.

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta att använda denna webbplats godkänner du vår användning av cookies. 

Rulla till toppen