Petrokemisk industri

Erivac tillhandahåller utrustning för petrokemiska industrier

En enorm mängd kemikalier av olika slag tillverkas av petroleumderivat för industriell användning och för konsumentvaror som kräver ett stort antal olika enhetsoperationer. Några av de vanligaste petrokemikalierna som tillverkas i världen är PVC och vinilklorid, polyetylen, polyamider, etylenglykol och polyestrar, polystyrol, terptalsyra och PET, TDI (toulen-diisocyanat), MDI (metylendifenyldiisocyanat) osv. 

Eftersom dessa kemikalier är framställda av petroleumderivat av fossilt ursprung finns det möjligheter till avskiljning av koldioxid inom den petrokemiska industrin och till forskning om nya processvägar för fossilfria råvaror, som till exempel genom återanvändning av koldioxid.

Petrokemiska industrier

Beroende på kemikalien och den valda tillverkningsvägen används oftast följande enhetsoperationer: - generering av vakuum, - gasrening, - värmeöverföring, - avdunstning, - kondensering och/eller - filtrering. 

Ejektorer och Vakuumsystem

 – Vakuumejektorer. Ångstrålevärmare och termokompressorer.

 – Ångstråle-Vakuumsystem och Vätskeringvakuumpumpar 

 – Jet- och venturiskrubber för gasrening

 – Eduktorer för tankblandning och Jetluftare för rening av avloppsvatten eller processoxidation.

Värmeväxlare 

 – Spiralvärmeväxlare för vätske/vätske applikationer med smutsiga eller högviskösa medier eller produktslam med högt innehåll av fasta partiklar för värmeåtervinning, uppvärmning/nedkylning eller i tvåfastillämpningar som kondensering eller avdunstning, ångvärmare, återkokare etc.

 – Svetsade plattvärmeväxlareför applikationer med mindre smutsig eller semi-smutsiga media.

 – Packingsförsedda Plattvärmeväxlare

  – Korrugerade rör Värmeväxlare

Filter

 – Självrengörande Automatiska Filter för skydd av värmeväxlare och munstycken och därmed minskat behov av underhåll och ökad anläggningstillgänglighet, filtrering av råvatten och kylvatten kretsar. Om Havs eller Bräckt Vatten används, fungerar dessa som effektiva musslor och mussellarversblockerare.

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta att använda denna webbplats godkänner du vår användning av cookies. 

Rulla till toppen