Tubvärmeväxlare - Mantlade Tubvärmeväxlare

En effektiv lösning för värmeöverföring i olika industrier

En tubvärmeväxlare är en viktig komponent inom värmeöverföringsteknik som används för att effektivt överföra värme mellan två media. Denna typ av värmeväxlare består av ett rör eller flera rör i ett knippe i en mantel. Rören är vanligtvis raka, u-formade eller i spiral. Ett av medierna strömmar på mantelsidan medan det andra mediet strömmar i rören. Detta möjliggör en effektiv värmeöverföring mellan två medier utan att de blandas.

Tubvärmeväxlare kan utformas på många olika sätt för att användas i princip vilken typ av industriell tillämpning som helst med korrekt val av typ, material och korrosionsbeständighet, temperatur och tryck-beständighet, etc. Inom livsmedelsindustrin ser vi t.ex. oftast låga tryck och temperaturer men krav på rostfria polerade material för hög produktsäkerhet. I Olje- och gastillämpningar kan tryck och temperaturer var väldigt höga, upp emot 150 bar och 550°C, och då är tubvärmeväxlare en av de få lösningar som finns tillgängliga.

Erivac kan erbjuda tubvärmeväxlare för hela detta spektrum, från mindre enheter vid låga tryck och temperatur till apparatur för tillämpningar vid extrema tryck och/eller temperaturer. Oftast erbjuder vi lösningar med korrugerade rör för en ökad turbulens och därmed bättre värmeöverföringskoefficient. Tubvärmeväxlare med korrugerade rör är också särskilt effektiva för viskösa / pastösa media som rötgasslam och livsmedelsprodukter m.m. Mer om - Tubvärmeväxlare med korrugerade rör.  

För storskaliga tillämpningar som LNG- och naturgasindustrier, oljeraffinaderier och petrokemiska industrier etc. där mycket stora värmeväxlare behövs vid mycket höga tryck och/eller temperaturer kan vi också tillhandahålla Värmeväxlare med lindad spiral,

När används tubvärmeväxlare och vilka industrier drar nytta av dem?

Tubvärmeväxlare används i en mängd olika applikationer och branscher där värmeöverföring är nödvändig. Här är några vanliga användningsområden:

Fördelar med att använda tubvärmeväxlare

Effektiv värmeöverföring: Tubvärmeväxlare möjliggör en effektiv värmeöverföring mellan två medier genom sina utformade rörbuntar eller slingor. Detta resulterar i snabb och effektiv värmeöverföring och minimerar energiförluster.

Mångsidighet: Tubvärmeväxlare kan anpassas till olika applikationer och processkrav. De kan tillverkas av olika material, inklusive kolstål, rostfritt stål, duplexmaterial och titan, för att passa olika processmedier och miljöer.

Låg underhållskostnad: De kräver vanligtvis minimalt underhåll och har en lång livslängd. Detta gör dem kostnadseffektiva på lång sikt och bidrar till att minska driftstopp och produktionsbortfall.

Här är en lista över tubvärmeväxlare med korrugerade rör som erbjuds av Erivac:

  1. XLG® S VÄRMEVÄXLARE MED TUB I TUB:

   - Användbar för behandling av slam och partikelformiga vätskor.

   - Består av två koncentriska rör.

  1. XLG® I SERIES:

   - Tubvärmeväxlare med rörbuntar utvecklade för industriella tillämpningar.

   - Används för uppvärmning av vatten med ånga, energiåtervinning, kondensering etc.

  1. XLG® MD REGENERATOR:

   - Tubvärmeväxlare med rörbuntar för hygieniska/sanitära tillämpningar.

   - Används för värmeåtervinning inom livsmedels-, mejeri- och dryckesindustrin.

  1. XLG® SS:

   - Rör-i-rör värmeväxlare med korrugerade rör.

   - Utformad för direkt regenerering mellan varmt och kallt slam och biomassa.

  1. XLG® GVP ÅNGGENERATOR:

   - Förpackade system för produktion av ren ånga.

   - Används inom livsmedels- och dryckesindustrin, läkemedelsindustrin, sjukvården, bioteknikindustrin, elektronikindustrin och bryggeriindustrin.

  1. XTUBE BOXER®:

   - En värmeväxlare med en skrapad yta.

   - Lämplig för behandling av vätskor med hög viskositet eller hög kontaminering.

Erivac erbjuder ett brett utbud av tubvärmeväxlare med korrugerade rör som kan anpassas efter specifika applikationer och behov inom olika industrier. Dessa värmeväxlare möjliggör effektiv värmeöverföring och är särskilt lämpliga för behandling av olika typer av vätskor och industriella processer.

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta att använda denna webbplats godkänner du vår användning av cookies. 

Rulla till toppen