Koldioxidavskiljning och återanvändning

Erivac tillhandahåller utrustning för avskiljning och återanvändning av koldioxid

Över hela världen letar regeringar och företag efter sätt att bli mer hållbara och minska vårt koldioxidavtryck för att uppnå målen för den globala uppvärmningen. Avskiljning och lagring eller återanvändning av koldioxid är heta ämnen runt om i världen där de första fullskaliga installationerna av koldioxidavskiljare just nu tas i bruk. De industrier som har de största koldioxidavtrycken är stål-, petrokemisk- och cementindustrin samt kraftverk och fjärrvärmeanläggningar som använder olika typer av fossila bränslen.  

Avskiljning av koldioxid 

Koldioxidinfångning sker normalt i en absorptions-/desorptionsprocess där en vätska, t.ex. en amin, sprutas över gasströmmen och koldioxid absorberas. Absorptionsvätskan måste kylas för att desorptionen ska kunna ske i ett annat kärl och den desorberade koldioxiden kan fångas upp. 

Värmeväxlare

 – Spiralvärmeväxlare För tillämpningar med vätske/vätske applikationer med smutsiga eller högviskösa medier för värmeåtervinning , uppvärmning/nedkylning, 

 – Svetsade plattvärmeväxlare. Dessa är avsedda för tillämpningar som ovan, men för mindre smutsiga medier eller medier som är halvt nedsmutsade.

 – Packingsförsedda Plattvärmeväxlare

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta att använda denna webbplats godkänner du vår användning av cookies. 

Rulla till toppen