Jetpumpar / Ejektorer

Jetpumpar, Jetvakuumpumpar, Jetkompressorer, Ejektorer

Jetpumpar, JetvakuumpumparJetkompressorer, eller ejektorer, är sofistikerade empiriska tekniska lösningar som utnyttjar Venturi-principen, tryckminskningen hos ett media när dess hastighet ökar när det passerar genom ett mindre tvärsnitt, för att skapa effektivt lägre tryck och hantera processgaser i olika industriella tillämpningar. När tryckenergin från drivmediet passerar en kontrollerad minskning av flödestvärsnittet skapas en stråle med mycket hög hastighet och kinetisk energi och ett motsvarande undertryck skapas, enligt Venturi-principen, som suger in och blandar sig med processmediet på insugssidan. Blandningen passerar genom kontrollerad utloppsgeometri, i form av diffusorer, för att minska hastigheten och därmed höja utloppstrycket till ett tryck som är högre än sugtrycket, processmediet komprimeras, men lägre än trycket hos drivmediet. Jetpumparnas drivmedier kan vara gaser eller vätskor, t.ex. ånga eller vatten. Sugmedier är vanligtvis processgaser men kan också vara vätskor eller till och med fasta material som bärs av vätskor.

Vad är en jetvakuumpump, jetkompressor eller ejektor?

En ångstrålepump / ångstrålevakuumpump / ejektor är en typ av Jetvakuumpump eller Jetkompressor, som utnyttjar ångans energi som drivmedel för att skapa vakuum eller komprimera processgaser. Ångstrålevakuumpumpar / Ejektorer och Jetkompressorer använder Venturi-principen som beskrivs i bilden. När gaser, t.ex. ånga, används som drivmedia kan mycket höga hastigheter uppnås om passagen med det reducerade tvärsnittet följs av ett väldimensionerat koniskt munstycke. I dessa fall kan det drivande mediet nå överljudshastigheter och därmed kan man också uppnå ett lägre sugtryck, djupare vakuum eller bättre kompression.    

Delar till jetpumpar / ejektorer

A - Inlopp för drivmedia - högt tryck

B - Inlopp för processgas eller vätska - lågt tryck/vakuum

C - Utlopp för blandat drivmedia och processmedia - utloppstryck mellan trycken vid drivmedias inlopp och processmedias inlopp

1 - Ångkammare / högtryckskammare - Inlopp av högtrycksdrivmedia till jetpumpen / ejektorn

2 - Drivmunstycke - kontrollerad minskning av drivmedlets tvärsnittspassage, om drivmedlet är en gas eller ånga, följt av ett väl utformat koniskt utlopp för överljudshastighet;

3 - Huvud / sugkammare - Högtrycksenergin i drivmediet omvandlas till kinetisk energi och hög hastighet som, enligt Venturi-principen, suger in omgivande gaser genom suginloppet

4 - Blandningsdiffusor - Driv- och sugmedia blandas och flödeshastigheten minskar medan trycket ökar

5 - Utloppsdiffusor - Driv- och sugmedia fortsätter att blandas och flödeshastigheten minskar ytterligare medan trycket ökar

Enstegs jetvakuumpumpar / ejektorer

Enstegs jetvakuumpumpar uppnår en maximal kompression på 1:10, vilket motsvarar ett sugtryck från ca 100 mBar absolut, vakuum, till ett utloppstryck vid atmosfärstryck. Utformningen av jetpumparna/ejektorerna kan optimeras för att minimera ångförbrukningen.

Andra användningsområden för jetpumpar, jetvakuumpumpar, jetkompressorer, ejektorer

Flerstegs vakuumsystem JetVakuumSystem

Om det behövs ett djupare vakuum än vad som kan uppnås med en enstegs jetvakuumejektor, kan flera ejektorer installeras i serie. För att minska energiförbrukningen används ofta kondensorer för att kondensera ånga och kondenserbara gaser. Ju tidigare, vid lägre temperatur, den första kondenseringen sker, desto lägre blir förbrukningen av drivmedia och ofta även den totala energiförbrukningen.

Användningsområden för jetpumpar, jetvakuumpumpar, jetkompressorer, ejektorer

Jetpumpar och ejektorer är mångsidiga och används inom olika industrier, såsom petrokemisk, kemisk, farmaceutisk, massa & papper, livsmedelsbearbetning och avloppsvattenrening etc. De kan användas för processer som omfattar filtrering, förångning, destillation, absorption, blandning, frystorkning, torkning, avgasning, termokompression etc.

Jetpumpar/ejektorer är kända för sin effektivitet, tillförlitlighet och förmåga att hantera ett brett spektrum av mediatyper, tryck och temperaturer. I många fall räcker det med en jetpump/ejektor för att nå önskade processegenskaper eller vakuum för processen, så kallade enstegssystem, i andra fall och andra processförhållanden behövs det installeras flera jetpumpar/ejektorer i serie för att nå önskad effekt eller vakuum, så kallade flerstegs vakuumsystem.

De industrier och sektorer som ofta använder jetpumpar/ejektorer är bl.a:

Fördelar med jetpumpar / ångstrålevakuumpumpar / ejektorer

Kostnadseffektivitet och lågt underhåll: Med låga initialkostnader och minimalt underhåll är våra jetpumpar en ekonomiskt fördelaktig lösning jämfört med andra vakuumtekniker.

Flexibilitet och anpassningsförmåga: Oavsett om det gäller extraktion, evakuering eller allmän vakuumservice kan våra jetpumpar skräddarsys för att uppfylla specifika behov och krav inom olika branscher och sektorer. De kan hantera stora gasvolymer i relativt små konstruktioner.

Enkel konstruktion och tillförlitlig drift: Med sin enkla och strömlinjeformade design, utan rörliga delar som kan slitas ut eller gå sönder, erbjuder våra ejektorer tillförlitlig drift, minimalt underhåll och låga underhållskostnader.

Hög driftsäkerhet: Ångstråleejektorer kan fungera mycket bra och skapa högeffektiva vakuumförhållanden även under mycket svåra driftsförhållanden.

Stort urval av konstruktionsmaterial: Ångstråleejektorer kan tillverkas av praktiskt taget vilket material som helst och därför kan ett specifikt korrosions- eller erosionsbeständigt material väljas.

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta att använda denna webbplats godkänner du vår användning av cookies. 

Rulla till toppen