Massa- och pappersindustrin

Erivac tillhandahåller utrustning för massa- och pappersindustrin

Liksom många andra industrier söker även den traditionella massa- och pappersindustrin efter förbättringar och hur man bättre kan utnyttja potentiellt värdefulla sidoprodukter som t.ex: - Biobränslen från tallolja, - Metanolproduktion, - Ligninseparation från svartlut, - Terpentin, - Svavelsyra från processgaser, - Biogas och biopellets, - Nya biokemikalier osv. Många massafabriker som använder Kraft (sulfat)-processen är också självförsörjande i fråga om energi, exporterar el till nätet och tillhandahåller fjärrvärme till närliggande städer. Moderna massafabriker har också möjlighet till ett negativt koldioxidavtryck med hjälp av avskiljning och lagring eller återanvändning av koldioxid. Nya koncept skapas och dessa nya fabriker kallas ofta BioPruduktFabriker.

Massa- och pappersindustrin

Massa- och pappersindustrin har många processteg, var och en med sina behov av enhetsoperationer: - Flera processer ger upphov till avgaser med föroreningar som kräver gasrening. - Värmeöverföring (uppvärmning, kylning, värmeväxling) för smutsiga förorenande medier, som i många fall också bär på fibrer. - Stora mängder kylvatten används, vilket kräver lämplig filtrering och ibland eliminering av musslor och mussellarver. 

Ejektorer och Vakuumsystem

 – Vakuumejektorer. Ångstrålevärmare och termokompressorer.

 – Ångstråle-Vakuumsystem och Vakuumpumpar med flytande ring  För avdunstning av svartlut.

 – Jet- och venturiskrubber för gasrening

 – Ångståle-kylare för generering av kylvatten till klordioxidtillverkning

 – Eduktorer för tankblandning och Jetluftare för rening av avloppsvatten

Värmeväxlare 

 – Spiralvärmeväxlare För vätske/vätske applikationer med smutsiga media, i många fall även med fibrer, för värmeåtervinning, uppvärmning/nedkylning, eller i tvåfastillämpningar som kondensering eller avdunstning, ångvärmare, återkokare osv.

 – Svetsade plattvärmeväxlareför applikationer med mindre smutsig eller semi-smutsiga media.

 – Packingsförsedda Plattvärmeväxlare

Filter

 – Självrengörande Automatiska Filter för skydd av värmeväxlare och munstycken och därmed minskat behov av underhåll och ökad anläggningstillgänglighet, filtrering av råvatten och kylvatten kretsar. Om Havs eller Bräckt Vatten används, fungerar dessa som effektiva musslor och mussellarversblockerare.

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta att använda denna webbplats godkänner du vår användning av cookies. 

Rulla till toppen