Referens

Vakuumsystem 2

Koertings vakuumsystem till Brasiliens kemiska industri

En global ledare inom ytaktiva ämnen och specialkemikalier, med en stark närvaro i Nord- och Sydamerika, har gett Koertig en order på 04 vakuumsystem till en av sina produktionsanläggningar i Bahia, Brasilien. Erivac hjälpte deras ingenjörer att hitta skräddarsydda lösningar som bäst passar deras processkrav, vilket säkerställer en tillförlitlig drift med minimala driftstopp och underhållsbehov i [...]

Koertings vakuumsystem till Brasiliens kemiska industri Läs mer »

Korrugerade rör i rörvärmeväxlare

Brasiliansk biogas från kommunalt avloppsvatten kommer att använda korrugerade rörvärmeväxlare från XLG

Ett brasilianskt joint venture har beställt 10 värmeväxlare med korrugerade rör för produktion av biogas från kommunalt avloppsvatten i en av världens större städer. Dessa skräddarsydda värmeväxlare med korrugerade rör från XLG Heat Transfer kommer att värma upp slam före rötningen av organiskt material till biogas. Länkar: Korrugerat

Brasiliansk biogas från kommunalt avloppsvatten kommer att använda korrugerade rörvärmeväxlare från XLG Läs mer »

JetLuftare eller Ejektorluftare

Koertings Jet Aeration-system för rening av lakvatten från deponier i Brasilien

En brasiliansk deponiadministratör har skickat en beställning på Koertings luftningsejektorer för avloppsvatten som ska installeras för luftning av lakvatten från deponier. Slutkunden kommer att få en Koertig Jet Aeration med låg energiförbrukning, lång livslängd, lågt underhållsbehov och hög tillgänglighet även i en så krävande applikation som lakvattenbehandling på deponier. Länkar: Avloppsvatten

Koertings Jet Aeration-system för rening av lakvatten från deponier i Brasilien Läs mer »

Svetsad plattvärmeväxlare

Spiral- och svetsade plattvärmeväxlare till stålverk och koksverk

Nexson Group har fått en order på svetsade plattvärmeväxlare, blockvärmeväxlare och spiralvärmeväxlare från ett multinationellt tyskt företag som specialiserar sig på lösningar för stålindustrin. Slutkunden är ett annat multinationellt företag, en global stålproducent. Dessa värmeväxlare kommer att installeras i koksugnsgasprocessen och minska processens energibehov.

Spiral- och svetsade plattvärmeväxlare till stålverk och koksverk Läs mer »

Termokompressor

Skandinaviskt multinationellt företag beställer en termokompressor från Koerting för återkomprimering av ånga

Skandinaviskt multinationellt företag inom massa- och pappersindustrin beställer en termokompressor från Koerting för omkomprimering av ånga vid en av sina anläggningar i Sverige. I denna specifika applikation rekomprimeras lågtrycksånga med hjälp av högtrycksånga för att producera medeltrycksånga för uppvärmning av en massakokare. Betydande energibesparingar görs eftersom lågtrycksångan tidigare var sista och

Skandinaviskt multinationellt företag beställer en termokompressor från Koerting för återkomprimering av ånga Läs mer »

Värmeväxlare med korrugerade rör

Korrugerade rör i rör värmeväxlare för svensk produktion av biogas

En svensk livsmedelsproducent har beställt korrugerade rörvärmeväxlare för produktion av biogas från grisgödsel. Dessa skräddarsydda korrugerade rörvärmeväxlare från XLG Heat Transfer kommer att användas som värmeväxlare för värmeåtervinning vid uppvärmning av råslam, innan rötning av organiskt material till biogas, med hjälp av den heta

Korrugerade rör i rör värmeväxlare för svensk produktion av biogas Läs mer »

Anläggning för återvinning av kaustik

Anläggningar för återvinning av kaustik för textilindustrin i Mexiko

En av Mexikos större tillverkare av bomullstextilier för kläder och denim har beställt 02 kaustikåtervinningsanläggningar för merceriseringslut. Med dessa investeringar kommer de att sluta kretsloppen för kaustiksoda som används i textilbearbetningen samt vatten för tvätt och sköljning i merceriseringen. Eftersom kaustiksoda inte längre

Anläggningar för återvinning av kaustik för textilindustrin i Mexiko Läs mer »

Vakuumsystem

Ersättning av boosters och ejektorer för ett Koerting vakuumsystem efter 19 års drift

Ett ledande multinationellt företag inom livsmedels- och matoljeindustrin har gett Koerting en order på utbyte av boosters och ejektorer i ett 19 år gammalt Koerting Steam Jet Vacuum System. Denna kund har flera Koerting-vakuumsystem installerade vid raffinaderier för ätbar olja över hela världen. Kunden fortsätter att använda Koertings produkter

Ersättning av boosters och ejektorer för ett Koerting vakuumsystem efter 19 års drift Läs mer »

Vakuumsystem 2

Koertings vakuumsystem till svensk kemisk industri

Koerting vakuumsystem till svensk kemiindustri En global ledare inom specialkemikalier har gett Koertig en order på 03 vakuumsystem till en av sina produktionsanläggningar i Sverige. Erivac hjälpte teknikföretaget att hitta en lösning med lägre tryck från drivångan, vilket ger ett stabilare vakuum och en stabilare process samt minskar beroendet av

Koertings vakuumsystem till svensk kemisk industri Läs mer »

wwt 560px

Koerting Jet Aeration-system för avloppsvatten till den brasilianska sockerindustrin

Ett nöjt multinationellt företag från Nederländerna har skickat en ny order på Koertings luftningsejektorer för avloppsvatten som ska installeras i en konventionell process med aktiverat slam vid 02 anläggningar inom socker- och alkoholindustrin. Detta är den tredje ordern under det senaste året från denna kund. Slutkunden kommer att få en Koertig Jet Aeration med låg energiförbrukning och lång livslängd,

Koerting Jet Aeration-system för avloppsvatten till den brasilianska sockerindustrin Läs mer »

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta att använda denna webbplats godkänner du vår användning av cookies. 

Rulla till toppen