Skrubber

Skrubbrar för rening av rökgaser

Skrubbrar är luftreningsenheter som används för att ta bort föroreningar från gasströmmar, kyla gasströmmar och i vissa fall också utnyttjas för värmeåtervinning inom olika industriella processer. Deras huvudsakliga syfte är att minska föroreningar i gasform, såsom sot och damm partiklar och olika kemiska ämnen (SO2 , Cl2 , HCl, NH3 , HF, H2S, etc.) och/eller kyla gasströmmen, för att uppfylla miljökrav och förbättra luftkvaliteten.

Så fungerar en skrubber

Dessa enheter fungerar genom att gasen leds genom ett skrubbermedium där föroreningarna avlägsnas genom fysikalisk eller kemisk rening. Skrubbermediet kan vara vatten eller en annan vätska som sprutas in i gasströmmen för att fånga upp partiklar och andra föroreningar. Gasen kommer i kontakt med vätskan, och genom reaktionsprocesser eller absorberande egenskaper hos vätskan binds och avlägsnas föroreningarna, vilket resulterar i en renare gasström som släpps ut till omgivningen.

Olika typer av skrubbrar

Det finns olika typer av skrubbrar som används beroende på de specifika kraven i processen. Vanliga typer inkluderar våta skrubbrar (som använder vatten eller andra vätskor för rening) som Erivac erbjuder och torra skrubbrar (som använder sorbenter eller andra kemikalier för att absorbera föroreningar) och biologiska skrubbrar (som använder mikroorganismer för att bryta ned föroreningar).

Venturiskrubber

Venturiskrubber är luftreningsenheter som effektivt avlägsnar sot- och dammpartiklar från gasströmmar, ofta i kombination med kylning/värmeåtervinning. De fungerar genom att gasen accelereras genom ett konvergent-divergent rör - ett venturirör - där föroreningarna kondenserar och absorberas av vatten eller annan vätska som sprutas in, vilket ger renare gasströmmar och mer miljövänliga utsläpp.

Jet skrubbrer

Jet skrubbrar använda för kylning (värmeåtervinning), absorption, partikel- och dammavskiljning, samt transport. Gasströmmen blandas med en vätska som sprutas in i systemet och accelereras genom ett tryckhöjande jet-system och som skapar högre turbulens, vilket underlättar partikelborttagning. Om gasströmmar med kemiska föroreningar, kemiska ämnen (SO2 , Cl2 , HCl, NH3 , HF, H2S, etc.), behöver renas används en lämplig kemikalie med vätskeströmmen för kemisk reaktion till ett ämne i vätskeform som tas upp av vätskeströmmen. Jet skrubbrars enkla konstruktion och låga underhållskrav gör dem tillförlitliga och användbara inom gasrening för olika industrier.

Användningsområden för skrubbers

Skrubbrar används i en mängd olika industrier, inklusive kemisk industri, termiska kraftverk, livsmedelsindustri, stålindustri, avfallshantering, olje- och gasindustri, samt inom processer där utsläpp av partiklar och gaser är ett bekymmer. Deras effektivitet och användning varierar beroende på vilka föroreningar som behöver avlägsnas och vilka krav som gäller för utsläpp enligt miljölagstiftningen. Sammantaget är skrubbrar viktiga verktyg för att minska utsläpp och förbättra luftkvaliteten inom olika industriella tillämpningar.

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta att använda denna webbplats godkänner du vår användning av cookies. 

Rulla till toppen