Venturiskrubber

Venturiskrubbrar för rening av rökgaser

En VenturiSkrubber är luftreningsenheter som används för att avlägsna föroreningar från gasströmmar och i vissa fall också för kylning av gasen eller värmeåtervinning. Denna teknik är effektiv för att rena avgaser från industriella processer, där olika partiklar och föroreningar ska avlägsnas för att uppfylla miljökrav och säkerhetsstandarder.

Så fungerar en VenturiSkrubber

Deras funktion bygger på användningen av ett konvergent-divergent rör, känt som venturirör.
Principen bakom deras funktion är:
Gasflödet: Förorenad gas strömmar genom venturiröret. När gasen passerar genom den smalare (konvergenta) delen av röret accelererar dess hastighet, vilket ökar turbulensen i gasströmmen.
Vätskeinsprutning: Samtidigt injiceras en vätska (oftast vatten) genom munstycken riktade mot den smalaste delen av venturiröret. Denna vätska sprutas in i form av fina droppar för att skapa en turbulent vätskegasblandning.
Kollision och avskiljning: De partiklar och föroreningar som finns i gasströmmen kolliderar med vätskan i det turbulenta flödet. Detta resulterar i att partiklarna kondenserar eller absorberas av vätskan.
Avskiljning: Den rena gasen fortsätter genom den divergerande delen av venturiröret, vidare genom en avskiljningstank och en droppavskiljare (demister) medan de kondenserade partiklarna och föroreningarna stannar kvar i vätskan som samlas i botten av venturiskrubberenhetens avskiljningstank. Om gasen är varm kan den även kylas av vätskan. Värmen som överförs till vätskan kan i vissa fall återanvändas, till energiåtervinning.

Venturiskrubbrar är effektiva för att rena luft från partiklar, aerosoler och vissa gasformiga föroreningar. Genom att använda denna process kan de reducera utsläpp och bidra till att uppfylla miljöregler och hälsostandarder inom olika industrier.

Anledningar till varför man ska använda en VenturiSkrubber

En Venturiskrubber är användbara av flera skäl:
Partikelavskiljning: De effektivt avlägsnar partiklar och aerosoler från gasströmmar och renar luften från föroreningar.
Emissionskontroll: Användning av venturiskrubbrar bidrar till att uppfylla miljöregler och utsläppsstandarder som fastställts av myndigheter och industrier.
Luftkvalitet: De förbättrar luftkvaliteten genom att minska nivåerna av föroreningar som släpps ut till omgivningen som kan vara skadliga för hälsan.
Industriell användning: Används ofta inom industriella sektorer såsom kemisk industri, termiska kraftverk, livsmedelsindustri, stålindustri, avfallshantering, olje- och gasindustri, samt inom processer där utsläpp av partiklar och gaser är ett bekymmer.
Effektivitet: En Venturiskrubber kan vara mycket effektiva vid att rena stora volymer gaser med höga partikelhalter.
Flexibilitet: De kan anpassas för att hantera olika partikelstorlekar och gasflöden.

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta att använda denna webbplats godkänner du vår användning av cookies. 

Rulla till toppen